სახელი და გვარი თანანმდებობა საშტატო ერთეული
1 ფიქრია ღურწკაია დირექტორი, მათემატიკის მასწ.  1
2 ნინო დვალი  იურისტი  1
3 ეკატერინე ჩერქეზიშვილი ფიზიკის მასწავლებელი 1
4 მარინე სიდამონ -ერისთავი ბიოლოგიის მასწავლებელი  1
5 მონიკა ჯალაღონია მათემატიკის მასწავლებელი  1
6 ლალი ნინიაშვილი ქართულის მასწავლებელი  1
7 მაია ჩქვანავა ქართულის მასწავლებელი  1
8 გურამ გვარამაძე ისტორიის მასწავლებელი  1
9 ნინო პერენიძე ოფისმენეჯერი  1
10 დალი მშვიდობაძე გეოგრაფიის მასწავლებელი  1
11 ანა არველაძე ხელოვნება-მუსიკა  1
12 თემურაზ მამუჩიშვილი სპორტის მასწავლებელი  1
13 ხათუნა კობერიძე ქიმიის მასწავლებელი  1
14 დალი ბურდული ფიზიკის მასწავლებელი  1
15 თამარ ნინიაშვილი ექიმი  1
16 მაყვალა მეტონიძე ბიბლიოთეკარი  0,5
17 მარინე დურმიშიძე  ბიბლიოთეკარი  0,5
18 ლალი ფილაური ხატვა 1