ფიქრია ღურწკაია ქალაქ თბილისში 1968 წლის 10 მარტს დაიბადა.

 • 1982-1985 წწ სწავლობდა თბილისის ვ.მ. კომაროვის სახ. ფიზიკა-მათემატიკის საშუალო სკოლაში.
 • 1985-1990 წ ლებში თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფაკ.: კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტზე ჩააბარა და გამოყენებითი მათემატიკის სპეციალობას დაეუფლა.
 • 1997 წელს სწავლა განაგრძო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მენეჯმენტის უმაღლეს სკოლაში, სადაც მენეჯერის კვლიფიკაცია მიანიჭეს.
 • ასპირანტურა 1993-1997 წწ: თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერისტეტი — მათემატიკური ანალიზი.
 • 2002-2004 წწ : საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – საინჟინრო გეომეტრია და კომპიუტერული გრაფიკა.

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები:

 • 2009 წელი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი;
 • აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ ) თრეინინგი: „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი“.
 • 2001წელი -„IMS“-თან არსებული საერთაშორისო სტანდარტებით ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი.

სამუშაო გამოცდილება

1992 წლიდან-დღემდე

 • 2000-2006წწ — საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის — ასოცირებული პროფესორი; თბილისის სამართლისა და საგარეო-ეკონომიკურ ურთიერთობათა უნივერსიტეტი — დოცენტი;
 • 1993-1999წწ — ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი, ფაკ: ფსიქოლოგია- პედაგოგიკის-უფროსი მასწავლებელი;
 • 1990-1991წწ — 57-ე საშუალო სკოლა-ინფორმატიკის მასწავლებელი;

მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე:

http://gtu.ge/mecniereba2011