შპს ზენიტი საშუალო სკოლა დაფუძნდა 2017 წლის 21 მარტს.