სკოლის დირექცია

სკოლის დამფუძნებლები:

 • აკაკი დუმბაძე
 • ზურაბ დუმბაძე
 • ნინო დვალი

სკოლის დირექტორი:

 • ფიქრია ღურწკაია

დირექტორის მოადგილე:

 • ეკატერინე ჩერქეზიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი:

 • ზურაბ დუმბაძე

დირექტორის მოადგილე სამეურნეო ნაწილში:

 • აკაკი დუმბაძე

სკოლის იურისტი:

 • ნინო დვალი

დირექტორის მოადგილე:

 • ლია სამხარაძე

საქმისმწარმოებელი:

 • ნინო პერენიძე

ფინანსური მენეჯერი:

 • ბეჟან ჩოხელი

ბიბლიოთეკარი:

 • მარინე დურმიშიძე
 • მაყვალა მეტონიძე

ექთანი:

 • თამარ ნინიაშვილი

დამლაგებელი:

 • მზეო მაისურაძე