კათედრის დებულება თ ა ვ ი 1. ზოგადი დებულებანი მუხლი 1 1.1 საგნობრივი კათედრა(შემდგომ კათედრა) არის სასწავლო–მეთოდური თვით მართველობითი ორგანო, […]

სკოლის დირექცია

სკოლის დამფუძნებლები: აკაკი დუმბაძე ზურაბ დუმბაძე ნინო დვალი სკოლის დირექტორი: ფიქრია ღურწკაია დირექტორის მოადგილე: ეკატერინე ჩერქეზიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი: ზურაბ დუმბაძე […]

ფიქრია ღურწკაია ქალაქ თბილისში 1968 წლის 10 მარტს დაიბადა. 1982-1985 წწ სწავლობდა თბილისის ვ.მ. კომაროვის სახ. ფიზიკა-მათემატიკის საშუალო სკოლაში. 1985-1990 წ […]

სკოლის სტრუქტურა